แนวโน้มการตลาดของผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบ Kardinal Stick ในประเทศไทย

2020-12-07T17:17:49+00:00December 7th, 2020|บทความ|

สำหรับตลาดการซื้อขายผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบจากแบรนด์ Kardinal Stick ในประเทศไทยนั้น มีแนวโน้มว่าจะมีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ โดยมีผู้ที่หันมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบเพิ่มขึ้นในทุกปี