พอด Kardinal Stick และ KS Pod แตกต่างกันอย่างไร

2022-09-17T23:25:46+07:00June 28th, 2021|บทความ|

ความแตกต่างของน้ำยาพอดจากทั้ง Kardinal Stick และ KS KURVE POD ซึ่งเป็นประเภทการใช้งานแบบ Close Pod System ทั้งคู่นั้น แม้จะมีขั้นตอนคัดสรรคุณภาพที่สกัดให้ออกเป็นน้ำยาพอดเหมือนกัน แต่ข้อแตกต่างกันอยู่ โดยไม่เหมือนกันซะทีเดียว

เทคโนโลยีน้ำยาพอทจากผลิตภัณฑ์ทดแทน KS KURVE ล้ำสุดไม่เหมือนใคร

2022-09-17T23:25:28+07:00May 29th, 2021|บทความ|

ผลิตภัณฑ์ทดแทนรุ่นใหม่ล่าสุดอย่าง KS KURVE ได้มีการพัฒนาปรับปรุงระบบใหม่เพื่อให้การทำงานนั้นได้ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม ในส่วนของน้ำยาพอทก็เช่นกัน มีการพัฒนาหลากหลายส่วนที่ผู้ใช้งานจะทึ่ง